Arddangosion

Ar ôl blynyddoedd lawer o gronni, mae'r fenter wedi cymryd rhan mewn arddangosfa ddomestig a thramor fwy na 100 gwaith, nodweddion economi arddangos llif teithwyr, llif gwybodaeth, llif arian, ac ati. Gall manteision crynodiad uchel, nid yn unig hyrwyddo cynhyrchion menter yn effeithlon. , cynyddu ymwybyddiaeth ac ehangu'r sianel, hyrwyddo gwerthiant, lledaenu brand, gall hefyd ddarparu cyfleoedd datblygu technoleg a gwasanaeth i fentrau, felly, dylai Mentrau wneud gwaith cadarn ym maes marchnata arddangosfeydd, fel bod goroesiad a datblygiad mentrau yn yr economi arddangos ymlaen y platfform hwn i gyflawni datblygiad arloesol.

1. Dewch i adnabod llawer o ddarpar gwsmeriaid

Un yw ennill manteision mewn adnoddau. Er mwyn galluogi'r mentrau sy'n cymryd rhan i ennill manteision cymharol agored mewn cynhyrchion, technoleg, cynhyrchu, marchnata ac agweddau eraill, lleihau cost cyfle adnoddau domestig, a gwella cystadleurwydd cynhwysfawr y lleoedd cynnal a'r mentrau sy'n cymryd rhan. Mae 80% yn ddarpar gwsmeriaid newydd, ac mae'r ffair hefyd yn dod â chwsmeriaid newydd lefel uchel i arddangoswyr. Ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau'r cwmnïau sy'n cymryd rhan, gallant sicrhau canlyniadau gwell a chynaeafu.

2. dysgu oddi wrth gymheiriaid

Mae safle'r arddangosfa'n rhoi cyfle i astudio'r sefyllfa gystadleuol, mae effaith y cyfle hwn yn anfesuradwy. Yma, mae defnyddio cystadleuwyr i ddarparu cynhyrchion, prisiau a strategaethau marchnata ac agweddau eraill ar y wybodaeth, yn eich helpu i wneud cynllunio tymor byr a thymor hir. Mentrau i gymryd rhan yn yr arddangosfa i ehangu marchnadoedd newydd yw'r ffordd i gael dwywaith y canlyniad gyda hanner yr ymdrech, ond hefyd y ffordd fwyaf effeithiol o bell ffordd

3. Tampiwch blatfform y brand

Mae gan economi arddangos fuddion mawr sy'n cael eu gyrru gan ddiwydiant. Ar gyfer mentrau sy'n cymryd rhan mewn marchnata arddangosfeydd, nid yn unig y gellir arddangos eu cynhyrchion yn llawn yn yr arddangosfa, gwella ymwybyddiaeth ac enw da'r brand ymhellach, ond hefyd trwy farchnata arddangosfeydd gweithredol, gallant ddod ag archebion i fentrau a chyfnewid buddion economaidd cyfoethog ar eu cyfer.